سفارش تبلیغ
صبا

جزوه موازنه جرم و انرژی

جزوه موازنه جرم و انرژی
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 51
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3061 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 162
جزوه موازنه جرم و انرژی

فروشنده فایل

کد کاربری 7218
کاربر

عناوین مطالب

فصل اول

اصول محاسبات در مهندسی شیمی

کمیت ها و واحد ها

انواع کمیت ها

مفهوم gc

مول

جرم اتمی و جرم مولکولی

جرم حجمی

وزن مخصوص (چگالی)

حجم مخصوص

دبی ( شدت جریان )

محاسبه دبی جرمی ، مولی و حجمی

جز عو جرمی ، مولی و حجمی

آنالیز ( تجزیه )

مبنا

دما

فشار

فشار نسبی و مطلق

برقراری تعادل در لوله های حاوی سیالات

محاسبات استوکیومتری

درجه تکمیل واکنش

میزان تبدیل

تولید انتخابی

بازده فصل دوم

موازنه مادہ

تعاریف و مفاهیم موازنه ماده

بررسی سیستم های بدون واکنش

بررسی سیستم های همراه با واکنش

انواع فرآیندهای شیمیایی در صنعت

برنامه ریزی برای تجزیه تحلیل مسائل موازنه مواد

سیستم های شامل زیر سیستم مسائل موازنه مواد با حل مستقیم موازنه مواد با استفاده از روش های جبری جریان برگشتی

جریان کنار گذر

جریان زدایشی

فصل سوم

خواص سیالات گازها

معادله حالت گاز ایده آل

ثابت عمومی گازها

جرم ویژه و چگالی قانون دالتون

محاسبه فشار جزئی

قانون آماگات

محاسبه حجم جزئی

گازهای حقیقی

معادله واندروالس

معادله حالت تراکم پذیری برای گاز حقیقی

نمودار دما

فشار برای مواد خالص

نقطه بحرانی

مخلوط گازهای حقیقی

معادلات حالت متوسط

ثابت هادر

معادلات حالت متوسط

ضریب تراکم پذیری

مشخصات شبه بحرانی

فشار بخار

نکاتی پیرامون نمودار دما

فشار برای مواد خالص

حالت اشباع

جداول بخار

اشباع تشخیص حالت

اشباع ( یا مادون اشباع و یا مافوق اشباع)

ارتباط مول ، فشار، حجم هوا و بخار آب

تعادل گاز

مایع در سیستم

فصل چهارم

موازنه ی انرژی انواع اصلی انرژی کار (W) گرما

(Q) انرژی داخلی

آنتالپی

انرژی پتانسیل

انرژی جنبشی

قانون اول ترمودینامیک

بیان ریاضی قانون اول ترمودینامیک

استفاده از ظرفیت حرارتی متوسط در محاسبه آنتالپی

محاسبه آنتالپی برای مخلوط ها

محاسبه آنتالپی با استفاده از جداول آنتالپی

پیدا کردن آنتالپی از جداول بخار

موازنه عمومی انرژی

موازنه انرژی همراه با واکنش های شیمیایی

نحوه لحاظ کردن تغییرات انرژی حاصل از واکنش در موازنه انرژی

ارزش حرارتی سوخت

ارتباط بین گرمای واکنش در فشار ثابت و گرمای واکنش در حجم ثابت