سفارش تبلیغ
صبا

جزوه محاسبات در پمپ، توربین و کمپرسور

جزوه محاسبات در پمپ، توربین و کمپرسور
دسته بندی صنایع نفت و گاز
بازدید ها 15
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2251 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 122
جزوه محاسبات در پمپ، توربین و کمپرسور

فروشنده فایل

کد کاربری 7218
کاربر

 

 

فصل اول

محاسبات مربوط به کمپرسورها

اهداف فصل

فشار

فشار جو

فشار مطلق وفشار سنجشی اضافی

کار

توان انرژی

دما درجه حرارت

دمای مطلق

قوانین گازها

قانون کلی گازهای ایده آل

قانون گازهای کامل

گرمای ویژه

تحول آدیاباتیک

تحول تک دما

تحول پولی تروپیک

محاسبه توان مصرفی در انواع تحولها

تراکم چند مرحلهای

کمپرسورهای تناوبی

فضای مرده

طرحهای اصلی کمپرسورهای پیستونی

• کمپرسورهای پیستونی از نوع تنه ای مستقیم

• کمپرسورهای پیستونی با شافتهادی

• کمپرسورهای با پیستون یک طرفه

• کمپرسورهای با پیستون دو طرفه

محاسبات مربوط به کمپرسور پیستونی یک طرفه

کمپرسورهای با پیستون دو طرفه

محاسبات قطر سیلندر و کورس پیستون

محاسبات حجم جابجائی پیستون و راندمان حجمی کمپرسور

محاسبات مربوط به کمپرسور های حلزونی

مقدمه

محاسبات جابجائی

کمپرسورهای خشک

کمپرسورهای گریز از مرکز

مشخصات ابعادی کمپرسورها

پدیده موجدارشدن

موج Surgeچیست ؟

فصل دوم

محاسبات درپمپ و چگونگی انتخاب آن

اهداف فصل

محاسبات در پمپها

هدف از بکارگیری پمپها

دسته بندی پمپها

دبی ظرفیت Capacity or Flow Rate

ارتفاع Head

ارتفاع سیستم System Head

ارتفاع استاتیکی Static Head

ارتفاع ناشی از اختلاف فشار بین منبع مکش و دهش

ارتفاع اصطکاکی Friction Head

از دست رفت ناشی از ورود و خروج مایع

ارتفاع سرعتیVelocity Head

منحنی مشخصه سیستم System Characteristic Curve

منحنی مشخصه پمپها Pumps Characteristic Curve

منحنی مشخصه پمپهای گریزازمرکز

دسته بندی منحنی مشخصه پمپهای گریزازمرکز

دسته بندی منحنیهای توان مصرفی

توان مصرفی

منحنی مشخصه پمپهای جابجائی مثبت

منحنی مشخصه پمپهای دورانی

منحنی مشخصه پمپهای دورانی

منحنی مشخصه پمپهای تناوبی

نوع پمپ

حداقل دبی

لحظه ای

حداکثر دبی

لحظه ای

اختلاف حداقل و حداکثردبی لحظه ای

عملکردپمپهای گریز ازمرکز

منحنی مشخصه

پمپهای گریز ازمرکز در شرایط ایده ال

از دست رفت ارتفاع در پمپهای گریزازمرکز

Friction Loss

Turbulence

جریان گردشی Circulatory Flow

نقطه بهترین راندمان Best Efficiency Point

راندمان پمپ

کاویتاسیون

فشار بخار Vapor Pressure

خالص ارتفاع مثبت در قسمت مکش NPSH

خالص ارتفاع مثبت مورد نیاز در قسمت مکش پمپ NPSHR

بررسی وضعیت شروع پدیده کاویتاسیون در پمپها

علائم بروز کاویتاسیون در پمپهای گریزازمرکز

روشهای غلبه بر کاویتاسیون

روشهای افزایش NPSHA

روشهای غلبه بر کاویتاسیون از طریق افزایش NPSHA

فصل سوم

محاسبات در توربینهای صنعتی

اهداف فصل

توربین های بخار و گازی

مقدمه

شرایط ترمو دینامیکی

معادله اولر

توربین ضربه ای تک مرحله ای

توربین عکس العملی

معایب توربین های عکس العملی