سفارش تبلیغ
صبا

جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمی

جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمی
دسته بندی شیمی
بازدید ها 19
فرمت فایل pdf
حجم فایل 316 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمی

فروشنده فایل

کد کاربری 7218
کاربر

محلول سازی

تهیه محلول از محلول تجارتی

تهیه محلول از جامد تجارتی
تعیین غلظت یک محلول ساخته شده
تبدیل غلظت ها
غلظت

تهیه محلول 01/0نرمال EDTA

استاندارد کردن اسید کلریدریک
استاندارد کردن اسید کلریدریک یک نرمال
استانداردکردن نیتراتنقره
وزناتمی عناصر بر اساس کربن 12
وزن ملکولی مواد
دانسیته آب در 15تا 30درجه سانتیگراد