سفارش تبلیغ
صبا

جزوه اندازه گیری فشار در کانالهای تهویه

جزوه اندازه گیری فشار در کانالهای تهویه
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 20
فرمت فایل pdf
حجم فایل 979 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
جزوه اندازه گیری فشار در کانالهای تهویه

فروشنده فایل

کد کاربری 7218
کاربر

 

اندازه گیری جریان هوا در کانال

چرا هوا جریان می یابد

فشار اتمسفر

اتمسفر

فشار نسبی

فشار مطلق

واحد های اندازه گیری

اینچ آب نسبی wg

فشار نسبی

اندازه گیری CFM

فشار استاتیک

فشار سرعتی

فشار کل

PT = Ps + Pv

تغییرات فشار در کانال

فشار سرعتی

فشار کل

فشار سرعتی

فشار استاتیک

افت های اصطکاکی

افت های دینامیکی

افت های دینامیکی ناشی از تغییر ابعاد کانال

افت فشار استاتیک

واحد اندازه گیری فشار در کانال های تهویه مطبوع

وسایل تعیین جریان هوا در کانال

لوله پیتو

مانومترU

مانومترشیبدار

مانومتر دستی مگنه هلیک Magne helic

مانومتر الکترونیکی

اندازه گیری مقدار جریان هوا

مساحت های مساوی

هود جریانی

اندازه گیری با استفاده لوله پیتو و مانومتر شیب دار

نصب جایگاه لوله پیتو

نصب لوله پیتو

محل نصب لوله پیتو جهت اندازه گیری

روش محاسبه fpmفوت در دقیقه و cfmفوت مکعب در دقیقه از روی فشار سرعتی PV