سفارش تبلیغ
صبا

جزوه بسیار کاربردی آشنایی با اسناد پایپینگ

جزوه بسیار کاربردی آشنایی با اسناد پایپینگ
دسته بندی صنایع نفت و گاز
بازدید ها 19
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3892 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 166
جزوه بسیار کاربردی آشنایی با اسناد پایپینگ

فروشنده فایل

کد کاربری 7218
کاربر

 

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با اسناد پایپینگ

مقدمه

مراحل ایجاد یک کارخانه Plant

تعاریف

دپارتمانهای/دیسیپلینهای مهم یک شرکت مهندسی

وظایف اصلی دپارتمان پروسس

آشنایی با برخی مدارک مهم

مدارک تولید شده در بخش Pipingدر مرحله طراحی بنیادین

مدارک تولید شده در بخش Pipingدر مرحله طراحی تفصیلی

مدرک Basic study

مدرک Design Basis

لیست شیرها Manual valve List

لیست خطوط Line list

جدول آویزها Pipe hanger schedule

مدرک PMSPiping Material Specification

لیست تجهیزات Equipment List

مدرک Piping conceptual layout &Piping arrangement plan

مدرک Standard & Special pipe

مدرک supports & Pipe support schedule Pdinfo

مدرک Piping instructions

نقشه های پایپینگ

نقشه ی BFD Block Flow Diagram

نقشه ی P&IDProcess and Instrumentation Diagram or Piping and

Instrument Diagram

مواردی که "نباید" در نقشه های P&IDنشان داده شوند.

ابزار دقیق در نقشه های P&ID

تعریف ابزار دقیق Instrument

کنترل فرایند Process control

مفهوم Valve failure

تعریف حلقه ی کنترلی Control loop
نقشه ی حلقه Loop diagram
نقشه Functional diagram
نقشه UFDUtility Flow Diagram
نقشه های ایزومتریکPiping isometric
نقشه های اسپولSpool drawings
نقشه های Plot plan
Overall Master plot plan
Plant plot plan
Zone plot plan
Unit plot plan
Area plot plan
طرح اولیه فرآیند
مطالعات امکان سنجی
پارامترهای تاثیر گذار در مکان یابی یک
کارخانه ی صنعتی
Plot plan مدارک مورد نیاز جهت تهیه
مسئول تهیه Plot planو ترتیب تهیه آن
مبانی استاندارد طراحی نقشه Plot plan
نقشه ی Key Plan
معیارهای اصلی در تهیه Key plan
چگونگی تهیه ی Key plan
نقشه ی Piping Plan
انواع مدرک از لحاظ ارزش
وظایف اصلی مهندس پایپینگ
تعاریف اصطلاحات موجود در مدارک پایپینگ
پیوست A
مراجع