ظهور نزدیک است - سوفیا
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

   زمانی که رسول خاتم ظهور کرد آیا دنیا مثل حالا بود؟ می گوییند عصر، عصر جاهلیت بود، اما مگر دنیای امروز ما اسیر جاهلیت نیست؟ اگر مردمان آن روز از سر نادانی و بی سوادی گرفتار جهل بودند، درباره ی امروز چه می توان گفت، امروز که می دانیم و انکار می کنیم؟ اگر انسان دیروز جاهل بود پس انسان امروز را چه می توان نامید؟ آنانکه فساد و برهنگی را تبلیغ می کنند آیا نمی دانند؟ آنانکه برهنگی را تبلیغ می کنند می دانند و دانسته انسانیت را خوار می کنند. اگر دیروز دزدان پابرهنگانی بودند که از سر گرسنگی می دزدیدند دزدان امروز انسانهای تحصیل کرده ای هستند که نه از سر گرسنگی بلکه دارند و می دزدند. آنها نه مال بلکه انسانیت را به یغما می برند و می دانند. انسان دیروز اگر از سر جهل می جنگید، انسان امروز می داند و به عمد دنیا را در جنگ می خواهد. انسان امروز می داند و انسان می کشد. تفاوت در همین است انسان دیروز نمی دانست اما انسان امروز می داند. زمان ما که از عصر جاهلیت جاهلتر است، آیا ظهور نزدیک نیست؟ انسانیت فراموش شده است، انسان امروز هویت خود را از دست داده است. انسان امروز گم شده است، اندیشه ی انسان امروز مصرف، تجمل و خودآرایی است. آنچه تبلیغ می شود مصرف، خودآرایی، انسان فروشی است. آنان که می دانند می خواهند انسان انسانیت را فراموش کند، می خواهند انسانیت را در روح انسان بکشند. نجات دهنده ی انسان کجاست؟

   کجاست آن امام منتظر برای راست کردن نادرستی؟ کجاست آن امید برای برطرف کردن ستم؟ کجاست آن درهم کوبنده ی شوکت از حد گذرانندگان؟ کجاست ویران کننده ی نفاق؟ کجاست نابود کننده ی فسق و گناه؟ کجاست آن برنده ی ریسمان دروغ؟ کجاست نابود کننده ی متمردان و سرکشان؟ کجاست آن عزت دهنده ی انسان؟ کجاست آن سبب متصل میان زمین و آسمان؟ کجاست آن مولف صلح؟(دعای ندبه). عصر ما نیز عصر جاهلیت است، ظهور منجی نزدیک است.تاریخ : پنج شنبه 97/4/14 | 12:35 عصر | نویسنده : rezaasghari | نظر


  • paper | بک لینک دائمی | جستوجوی فایل
  • دانلود کتاب | فروش رپورتاژ آگهی ارزان