سفارش تبلیغ
صبا

جزوه راهنمای ترانسفورماتورهای توزیع

جزوه راهنمای ترانسفورماتورهای توزیع
دسته بندی برق
بازدید ها 22
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3947 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47
جزوه راهنمای ترانسفورماتورهای توزیع

فروشنده فایل

کد کاربری 7218
کاربر

جزوه راهنمای ترانسفورماتورهای توزیع

تعاریف

شرایط تعییه ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع

تلفات ترانسفورماتورهای توزیع

شرایط عمومی طراحی

شرایط موازی کردن ترانسفورماتورها

ضمائم:

سه نما و لیست اجزای ترانسفورماتورهای روغنی ، هرمتیک و خشک

شرکتتوزیعنیرویبرقخوزستان 

جداول مشخصات ترانسفورماتور های روغنی ، هرمتیک و خشک

راهنمای مربوط به سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتورها

راهنمای مربوط به گروه اتصال ترانسفورماتورها

راهنمای مربوط به حداقل جریان اتصال کوتاه اولیو ترانسفورماتورها